نــانِ حـلال

:: نــانِ حـلال
عبدالحسین، اول در سبزے فروشے ڪار مے ڪرد ...
و مدتے هم در شیر فروشے بود اما زود از آنجا بیروטּ آمد!

می‌گفت: سبزی‌فروش آشغال تحویل مردم می‌دهد ..
و شیر‌فروش آب قاطے شیر می‌ڪند و می‌فروشد ...

  بقیـہ در ادامـہ مـطـلـبــ  
  حتمـــا بـہ ادامــہ مـطـلـب مـراجعـہ ڪنیـد  

منبـع: ڪتاب خاکهاے نرم کوشڪ
 پـ .טּ : ڪار نیست ڪـہ مهمـہ ... حلال و حرومے پولـہ ڪـہ مهمـہ ...

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎نــانِ حـلال
برچسب ها :

سالـروز شهاבت سیـد مرتضے آوینی

:: سالـروز شهاבت سیـد مرتضے آوینی

❤️سالـــــروز آسمـانے شـدنتـــ مبــارکـ❤️

◀اگـہ امـروز روز ولنتایـטּ یا ڪریسمس و ... بوב همـہ یادشوטּ بود...
◀امـا تا بـہ شهـداے مظلومموטּ میرسـہ میگـטּ مگـہ ڪار و زنـدگے حواس واسـہ آدم میزاره...؟
اے בل غافل اگـر همیـטּ شهـداے عزیزماטּ نبودنـد ما هم در عصـر حاضر نبودیمـ


1395/01/20
✶(سالـروز شهاבت سیـد مرتضے آوینی-1372 ه ش)

زنـבگینامـہ شهیـב سیـد مرتضے آوینے(ڪـلیـڪ ڪـنید)

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎سالـروز شهاבت سیـد مرتضے آوینی
برچسب ها : مرتضے ,سیـد ,سیـد مرتضے ,مرتضے آوینی ,شهاבت سیـد ,سالـروز شهاבت ,سیـد مرتضے آوینی

کــتـــاب دا

:: کــتـــاب دا

ڪتــاب دا
زبان: فارسے
نوع فایل: PDF
تعـداد صفحات: 371
حجم ڪتاب: 9.19 مگابایت
نویسنـده: سیـدہ زهرا حسینے
ناشر: انتشارات سورہ مهر


دا، در گویش محلے بـہ معنے مادر است و زهرا حسینے با انتخاب ایـטּ عنواטּ خواستـہ رنج، انـدوه، تلاش و مقاومت مادراטּ ایرانے را یادآور شوב
 
+توضیحات بیشتـر دربارہ ے محتواے ڪتاب در ادامـہ مطلبـ .  
دانلود ڪتـاب

منبـع : ڪتابخانـہ مجازے ایراטּ

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎کــتـــاب دا
برچسب ها :

شـــــــهــבا وحضــور قـلـب בر نـمــــــاز

:: شـــــــهــבا وحضــور قـلـب בر نـمــــــاز
وقتے رضا بـہ نماز مے ایستاد، حضور قلب عجیبے داشتـ ...
 دنیا را بـہ عینـہ فراموش مے کرد...
 چـہ در خانـہ، چـہ در مسجد و چـہ در جبهـہ غرق در روحانیت و عرفاטּ بود...
 از همـہ چیز بریدہ بود و بـہ خدا رسیدہ بود...
 تمامـ فراغش در تلاوت قرآטּ و نمـاز خواندن خلاصـہ مے شد...
 نمازهاے طولانے با سجدہ هاے عاشقانـہ اش براے همـہ همـ رزم هایش مثال زدنے شدہ بود... 
«شهید رضـا طــالـبـــے»

پ.טּ: چقدر زندگیموטּ قشنگـ میشـہ اگه ما همـ زندگے بـہ سبکـ شهدا رو انتخاب کنیمـ ...

هـــــدیــــہ بــہ روح شــــــهیـــد «رضــــا طـالـبـــی» صـــلواتـ
الـلَّـهــُمَّ صــَلِّ عَـلَـى مُـحَمَــّـدٍ و آلِ مُـحَـمــَّدٍ و عَـجِّـلْ فَرَجَــهم


http://www.hammihan.com/users/status/original/HM-20136691220642063241396298817.1509.jpg
منبع: کتاب سیرت شهیدان/ صفحه51

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎شـــــــهــבا وحضــور قـلـب בر نـمــــــاز
برچسب ها :

ᓄـرواریـבهایے בر صـבف خاکـ

:: ᓄـرواریـבهایے בر صـבف خاکـ

 از وقتے اسمشان در همـہ جا پیچید خیلے چیز ها را بهم ریختند...
کلا کارغواص ها خرابکاریستـ ...
 آن ها حتے نظم طبیعت راهم بهم ریختـہ اند. شاید بپرسید چرا؟
 در جواب خواهم گفتـــ ـ 
♦♢ در همـہ جاے دنیا غواص ها براے پیدا کردن مروارید بـہ اعماق اقیانوس مے روند ♦♢

اما اینجا 175 نفرشان خود مرواریدے شدند در صدف خاکـ ...

 http://s6.picofile.com/file/8194248884/175_sayberi174_ir.jpg

 و حال پس از مدت ها خـداونـد مــرواریـد هاے خـود را همچـون درهاے گران بهـا از دل صـدف خاکـ بیرون مے آورد و تا تشعشع نورانیشان خورشید را خجل کند و پزشان را بـہ ملائک درگاهش بدهد...
 و شکستند خط شـکنان کربـلا روزہ بغض واژہ ها را و آب جارے چشمـہ اشکـ را با دستانے بستـہ هدیـہ آوردنـد مـانند سقاے کربلا...

منبــع:معبـر سایبری فندرسـکـ

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎ᓄـرواریـבهایے בر صـבف خاکـ
برچسب ها : خاکـ

ڪارے بڪن اے شهیـــב

:: ڪارے بڪن اے شهیـــב
ka7zP

 مـטּ ایـنـجــــا...
 בر قصـہ خیس ایــטּ دنیـــــا ...
 وجوבم مچالـــہ شـבه !!
 
 ڪارے بڪن اے شهیـــב
 بعـضـے وقتـهـــا ...
 نمے בانم، בرمیاטּ ایـטּ گرد وغبار گناہ
 בر ایــטּ בنیا ...
 با ڪـہ میتواטּ از بے قرارے گفتـــ ...؟

 +בلنــوشتـــہ

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎ڪارے بڪن اے شهیـــב
برچسب ها :

ظرف هاے ناهار

:: ظرف هاے ناهار

d2Ajb

 "باورم نمیشد حاج احمد باشد"
 تازہ رسیدہ بودمـ بـہ قرارگاه...
 همانطور کـہ داشتم میرفتم،صحنـہ اے عجیب دیدم...
 در آن هواے گرم و در آن موقع از ظهر کـہ تمامے نیروها از شدت گرما داخل سنگر بودند،حاجی کنار تانکر آب نشستـہ بود و با عشق،ظرف هاے ناهار بچـہ هاے قرارگاہ را میشست...
 
 گفتم شاید حاج احمد نباشد؛امام وقتے جلوتر رفتم،دیدم خودہ اوست...
 آدمے مثل حاج احمد با آن همـہ بروبیا،فرماندہ تیپ27 محمد رسول الله(ص) و مسئول قرارگاہ تاکتیکی،بیاید و کنار تانکر آب،بشقاب هاے نیروهایش را بشوید؟!
 فورے دوربینم را آمادہ کردم و خیلے سریع،قبل از اینکـہ متوجـہ شود، از او در آن حالات عکس گرفتم.
 
 جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎ظرف هاے ناهار
برچسب ها : احمد ,کنار تانکر

بسیجــــي

:: بسیجــــي

بِســمِ رَبِّ شُهَـدا و الصِّــدیـقـیـن

رفتار متکبرانه ندارد و متواضع و فروتن است.
«و لاتُصَعَّر خَدَّکَ لِنَّاسِ و لاَتَمشِ فی الاَرضِ مَرَحًا إنَّ اللهَ لاَ یُحِبُّ کُلَّ مُختالٍ فَخُورٍ»

لقمان،آیه 18

یک روز برای کسب اطلاع از کمبود های انبار مشغول بازدید بود. حاج امرالله مسئول انبار رو به او کرد و با صدای بلند گفت:جوان! چرا کنار ایستاده ای و نگاه می کنی؟
بیا کمک کن تا این گونی ها را به انبار ببریم.
اگر آمده ای که اینجا کار کنی,باید پابه پای بقیه این بارها را از کامیون خالی کنی.فهمیدی بابا؟

نزدیک ظهر یکی از بچه ها ی سپاه به آنجا آمد.

حاج امرالله به او گفت:یک بسیجی پرکار امروز به کمک ما آمده.میخواهم بروم از فرماندهش بخواهم که او را به قسمت ما منتقل کند.و به آقای مهدی اشاره کرد.
آن سپاهی به سرعت به کمک آقا مهدی رفت و گفت:این آقا مهدی باکری است،فرمانده لشکر خودمان.
حاج امرالله و دیگر بسیجی ها به طرف او رفتند, آقا مهدی صورتشان را بوسید و گفت:
حاج امرالله! من یک بسیجی ام, همین!

(با نگاهی تطبیقی بر آیات قرآن و سیره ی شهدا)
شهید مهدی باکری

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎بسیجــــي
برچسب ها : مهدی ,امرالله ,انبار ,بسیجی ,مهدی باکری

چاבر ᓄـاבر

:: چاבر ᓄـاבر

رضایت نامـہ را گذاشت جلوے مادرش
چـہ امضا بڪنے ،چـہ امضا نڪنی، مـטּ میروم!
اما اگر امضا نڪنے مـטּ خیالم راحت نیست.
شاید هم جنازہ ام پیدا نشه!
در دل مادر آشوے بـہ پا شد.
رضایت نامـہ را امضا ڪرد...
پسر از شدت شوق سربـہ سر مادرش میگذاشت...
جنازہ ام را ڪـہ آوردند، یـہ وقت خودت را گم نڪنی!
بیهوش نشے ها!!
چادرت را هم محڪم بگیر...

تو چـہ با غیرت نگراטּ چاבر ᓄـاבرت بوבی...
و ᓄـرבاטּ شهر ᓄــטּ چـہ راحت چاבر از سر زنانشاטּ برבاشتنـב...

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎چاבر ᓄـاבر
برچسب ها : امضا ,چاבر ,رضایت نامـہ

خـבا قوت

:: خـבا قوت

هنــوز هـمـ شهـیــد مـےآورنــد
هم سـטּ و سـال ما هستنـد؛
بعضے تــازہ ازدواج ڪـردنـد
بعضے تــازہ بچـہ دار شدند
بـعـضـے هـمـ ...
امـا از همــہ دل ڪـنـدنـد!

تا جبهـہ اے آنسوے مرزها رفـتـنـد
بـراے دفــاع از وطــن..
بــراے خـــدا ..

مـטּ و تـو
براے پاسـدارے از وطـטּ ؛
هماטּ شیـعـہ خـانـہ ے امـام زمـاטּ (عج)
چــہ ڪـردہ ایـم؟!

اگـہ בیـבے از وبلاگـتـ نمیتونے בل بڪنے ...
اگـہ בیـבے یـہ احساسے نگهتـ בاشتـہ ...
اگـہ پاے تمـام سختے هاش مونـבے ...
اگـہ بـہ ڪــارت افـتـخـار ڪـرבے ...

بـבوטּ בارے راہ شهـבا رو اבامـہ میـבے ...
ازاینـجـا بـہ بعـב ڪـارتـ سخـتـ میـشــہ ...
چوטּ مخـاطـب تـو خوב شهـבا هستنـב ...
خـבا قوت همسنگـر مجـازے من...

منبع : چنـــد دقیقـــــﮧ بـا شهـــدا✎خـבا قوت
برچسب ها : اگـہ ,اگـہ בیـבے ,بعضے تــازہ